english
русский
deutsch
romanian
 
 
 


  


Мобилни и стационарни бетонпомпи и миксери

Линии за производство и складиране на прахови материали
Подемни устройства (кранове)
Геотекстил, Термофризелин, Бентотекс
Паважни елементи (плочки и бордюри)
Диамантени инструменти за рязане и шлайфане на материали

Машини и екипировка за почистване и защита на околната среда

Лаборатории и адитиви

Линии за производство на пелети

Капаци за комини, вентилационни и дренажни решетки

Оборудване за настаняване на снимачни площадки

Въздухопречиствателни системи

Филтрационни и въздухопречиствателни системи

Пречиствателни инсталации за отпадни води
Асфалтови бази
Автомивки на самообслужване
Автоматични автомивки
Хлебопекарни
 

Машини за обработка на арматура

PROMETAL
1. Машина за огъване на арматура SA-26
2. Машина за рязане на арматура MK-22
3. Машина за челно заваряване на арматура CZA -16
4. Линия за заваряване на арматурна мрежа Lipam Pro 1
5. Автомат за изправяне на бетонно желязо

ELMET
1. Машина за заваряване на арматурна мрежа VM-15/25-1000 NC
2. Полу автоматична машина за заваряване на арматурна мрежа-15/25
3. Полу автоматична машина за заваряване на арматурна мрежа VM-10/25
4. Полу автоматична машина за заваряване на арматурна мрежа VM-10/25-1
5. Полу автоматична машина за заваряване на арматурна мрежа VM-6/12
6. Машина за изтегляне на арматурна мрежа К-60
7. Машина за намотаване на арматура M-1500
8. Набраздяваща машина за арматура TG-3
9. Набраздяваща машина за арматура TG-2
10. Набраздяваща машина за арматура TG-1
11. Машина за изправяне на арматурно желязо IS-10
12. Машина за изправяне на арматурно желязо IS-5

EVG
1. KFR, GZ, GZD
2. LGR, GR, ATT, IM-QC
3. 3D, 3DT
4. G55, G95, SLW/ATT
5. GD6
6. QC6, QC7, QC76, G7, G8, GE12
7. TS, TSD, TSC, GH300, GH400
8. RD65, RD95
9. RMV, RMH
10. POLYBEND
11. ADD-A-BEND, DUOBEND
12. POLYCUT, RA-XE, RA-XE с DRE 
13. POLYBAR, MULTYBAR, DBS, SBM и SBC
14. RA-XE, MFA, FBE, GTA DGTA


Машина за огъване на арматура SA-26


Машина SA-26 се използва за огъване на арматура с диаметър до 26 mm (за арматура с устойчива твърдост 45kg/mm2). Работата на машината се контролира с крачен прекъсвач. При натискането на прекъсвача диска за огъване ротира до зададения ъгъл и се връща в начално положение. Диска за огъване може да се обръща в две посоки. Чрез дигитален контролер могат да се задават три различни ъгъла, чрез натискане на бутоните. Зададените параметри могат да се променят при всяко време на работния процес. Вече зададени параметри на работа не се губят при изключване на машината.Освен стандартния модел се произвежда и вариант с допълнително отрязване на арматура.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Инсталирана мощност

1,5 kW

Тегло на машината

350 kg

Mаксимален диаметър на арматура:

26 mm (45 kg/mm2)
нагоре
Машина за рязане на арматура MK 22


Машина MK 22 е мобилна машина за рязане на арматура. Използва се за сечене по определени размери на прави, гладки или оребрени бетонни железа. Ножиците работят чрез електро моторно задвижване и са елементарни за употреба.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Тегло на машината

170 kg

Max диаметър на арматура:

22 mm

Инсталирана мощност

2,2 kWнагоре
Машина за челно заваряване на арматура CZA 16


ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Диаметър на арматура

min 4 - max 16 mm

Инсталирана мощност

18 kW

Работно напрежение

380 V – 50 Hz

Тегло на машината

210 kg

Размери на машината

х = 100; y = 50mm; z = 110
нагоре
Линия за заваряване на арматурна мрежа Lipma Pro 1


LIPAM PRO 1 е линия за производство на всички видове стандартни R i Q мрежи. Машината изработва мрежи от тел с диаметър 6 -10 mm. Мрежата се изработва на предварително изправена арматура. Напречната арматура се вкарва с контейнер, от където автоматично се транспортира до електродите за заваряване, а успоредните се вкарват ръчно. Размерите на заварената мрежа са: ширина 2150 mm, дължината е неограничена, (стандартно е 6050 mm).
Линията е обезопасена, което гарантира безопастността на работа.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цикъл на работа

2 - 4 min

Инсталирана мощност

40 – 240 kW

Тегло на машината

2 700 kg

Max диаметър на тел

10 mm

Min диаметър на тел

4 mmнагоре
Автомат за изправяне на бетонно желязоАвтоматът работи с гладко бетонно желязо с диаметър 6 - 14 mm (6-16 mm тип IS 20/16), оребрено от 6 -12 mm.

Процесът на работната линия е автоматизиран. На командното табло се намира дигитално контролно устройство за следене на двата параметри: дължина в сантиметри и брой.

След приклюване на цикъл при зададени параметри, машината спира до следващо задаване на нови данни.

Изправянето на бетоновото желязо се извършва с помоща на два комплекта от валяци, поставени в две нормални равнини. Бързината на изправяне е от 20-50 m/min. Линията е елктро-механично обезопасена, което дава възможност за безопастна работа на обслужващия персонал.

нагоре

ELMET

1. Машина за заваряване на арматурна мрежа  VM-15/25-1000 NC

Автоматична машина за заваряване на арматурна мрежа, която е подходяща за заваряване на мрежа с разстояние между страните на мрежата от 10 до 15 см и дистанция между напречните жици от 10 до 25 см, с диаметър на мрежата от 4 до 7.5 мм.

 

Описание

Страничните жици са намотани, изправени и придвижени до мястото за заваряване.Напречните жици са изправени, отрязани и поставени в машината. Мрежата автоматично се реже според зададените предварително данни за дължина, натрупва се и се обръща, ако е необходимо

Технически характеристики
Мощност:
Трансформатори от 8 до 11 х 55 kW
Инсталирана мощност - 45 кW
Електрическо напрежение – 3 х 400 VAC
Контролирано от PC компютърно устройство
Време/продължителност на един цикъл на заваряване /6000 х 2200мм/ 1 мин
Управляван от пневматичен компресор с капацитет от 2000 л/мин до 5000 л/мин и налягане 6 bar
За охлаждане на машината се използва вода с температура 10 С, с капацитет на струята от 20л/мин  до  50 л/мин.

нагоре

2. Полу автоматична машина за заваряване на арматурна мрежа-15/25

Полу - автоматична машина за заваряване на арматурна мрежа, която е подходяща за заваряване на мрежа с разстояние между страните на телта  до 15 см и дистанция между напречните жици от 10 до 25 см, с диаметър на мрежата от 4 до 10 мм.

Технически характеристики

Мощност:
Трансформатори от 8  х 35 kW
Електрическо напрежение – 3 х 380 VAC
Размери на арматурната тел : 6050 х 2150 мм
Време/продължителност на един цикъл на заваряване  3 мин
Размери на машината:2500 х 1500 х 1800 мм
Управляван от пневматичен компресор с капацитет от 1200 л/мин
За машината са необходими двама работници

нагоре

3. Полу автоматична машина за заваряване на арматурна мрежа VM-10/25

Полу - автоматична машина за заваряване на арматурна мрежа, която е подходяща за заваряване на мрежа с разстояние между страните на телта  до 10- 15 см и дистанция между напречните жици от 10 до 25 см, с диаметър на мрежата от 4 до 10 мм.

Технически характеристики

Мощност:
Трансформатори от 11  х 35 kW
Електрическо напрежение – 3 х 380 VAC
Размери на арматурната тел : 6050 х 2150 мм
Време/продължителност на един цикъл на заваряване  3 мин
Размери на машината:3000 х 2000 х 1800 мм
Управляван от пневматичен компресор с капацитет от 2500 л/мин
За машината са необходими двама работници

нагоре

4. Полу автоматична машина за заваряване на арматурна мрежа VM-10/25-1

Полу - автоматична машина за заваряване на арматурна мрежа, която е подходяща за заваряване на мрежа с разстояние между страните на телта  до 10- 15 см и дистанция между напречните жици от 10 до 25 см, с диаметър на мрежата от 4 до 10 мм.

Технически характеристики

Мощност:
Трансформатори от 11  х 75 kW
Електрическо напрежение – 3 х 380 VAC
Управлявано от компютър РС
Размери на арматурната тел : 6050 х 2150 мм
Време/продължителност на един цикъл на заваряване 1.5 мин
Размери на машината: 3000 х 2000 х 1800 мм
Управляван от пневматичен компресор с капацитет от 3000 л/мин
За машината са необходими трима работници

нагоре

5. Полу автоматична машина за заваряване на арматурна мрежа VM-6/12

Полу - автоматична машина за заваряване на арматурна мрежа ,която е подходяща за заваряване на мрежа с разстояние между страните на телта  от 5 до 10 см и дистанция между напречните жици от 6 до 12 см, с диаметър на мрежата от 2 до 4 мм.

Мощност:
Трансформатори от  5 х 15 kW
Електрическо напрежение – 3 х 380 VAC
Управлявано от компютър РС
Размери на арматурната тел : 3000 х 1200 мм
Време/продължителност на един цикъл на заваряване 3 мин
Размери на машината:1600 х 1500 х 1600 мм
Управляван от пневматичен компресор с капацитет от 500 л/мин
За машината е необходим един работник

нагоре

6. Машина за изтегляне на арматурна мрежа К-60

Машина за изтегляне на стоманени жици /стиска жицата чрез матрица, изработена от тежък метал, с цел намаляване на диаметъра и подобряване характеристиките на арматурата/

Технически характеристики

Мощност: от 20 до 55 kW
Ел.напрежение: 3 х 380 VAC
Скорост на изтегляне: 120м/мин
Размери на машината/без системата за размотаване/ 3000 х 1000 х 1000 мм
Машината се управлява от един работник
Опция за редуциране на ел.напрежението

нагоре

7. Машина за намотаване на арматура M-1500

Машина за намотаване на арматура до 1500 кг

Технически характеристики:
Диаметър на жицата до 10 мм
Инсталирана мощност от 8 до 11 kW
Свързващо напрежение 3 х 400 VAC, 50Hz
Скоростта на навиване се регулира от честотен регулатор и максималната скорост се приспособява към скоростта на калибрацията
Консумация на въздух: 100 л/мин и налягане 6 bar

нагоре

8. Набраздяваща машина за арматура TG-3

Машина за правене на ръбове/набраздяване за арматура с диаметър от 4 до 10 мм. Стягането и нагаждането на инструментите е централизирано и се извършва чрез редуктор. Главата е конструирана за скорост до 200м/мин. Охлажда се с вода.

нагоре

9. Набраздяваща машина за арматура TG-2

Машина за правене на ръбове/набраздяване за арматура с диаметър от 4 до 10 мм. Стягането и нагаждането на инструментите е централизирано и се извършва чрез редуктор. Главата е конструирана за скорост до 200м/мин. Охлажда се с вода.

нагоре

10. Набраздяваща машина за арматура TG-1

Машина за правене на ръбове/набраздяване за арматура с диаметър от 4 до 10 мм. Стягането и нагаждането на инструментите се извършва отделно. Главата е конструирана за скорост до 80м/мин.

нагоре

11. Машина за изправяне на арматурно желязо IS-10

Машина за изправяне на калибрирана арматура или необработена арматура с диаметър от 4 до 10 мм с ротационна глава.

Технически характеристики:

Мощност:   11 kW
Ел.напрежение: 3 х 380 VAC
Контролиране: от компютър ,от РС
Скорост на изправяне:  75м/мин
Рязане на арматурата без спиране на въртящите се ножове

нагоре

12. Машина за изправяне на арматурно желязо IS-5

Машина за изправяне на калибрирана арматура или необработена арматура с диаметър от 4 до 10 мм с ротационна глава.

Технически характеристики:

Мощност:   11 kW
Ел.напрежение: 3 х 380 VAC
Контролиране: от компютър ,от РС
Скорост на изправяне:  40м/мин
Рязане на арматурата без спиране на въртящите се ножове

нагоре

13. Машина за огъване на арматура  SV-16 и SV-22

Машина за огъване на стомана и на арматура

 

SV-16 за огъване на тел с диаметър до 16 мм
SV-22 за огъване на тел с диаметър до 22 мм

Технически характеристики:

Мощност: от 1.5 до 3 KW
Ел. Напрежение:3 х 380 VAC
Ъгъл на огъване: контролиран чрез микропроцесор
Регулиране на ъгъла на огъване: от 0 до 180
Размери на машината : 700 х 500 х 1000 мм

нагоре

14. Фронтална машина за заваряване на арматурна мрежа A-12 и A-22

- A-12 е фронтална машина за заваряване на арматура с диаметър до 12 мм
- A-22 е фронтална машина за заваряване на арматура с диаметър до 22 мм

нагоре

EVG

1. KFR, GZ, GZD

 Машини за заваряване на арматурни мрежи – фини и леки:  Тези машини са за производство на финни и леки мрежи на ролки за различни приложения, като подсилващо стъкло, гипсова мазилка за вътрешна или външна украса и покриваща мрежа, заграждане, безопасност и покриване, како се използват и в селското стопанство (земеделието). Заваряващите машини и аксесоари са настроени за специалните изизсквания на клиентита.

нагоре

2. LGR, GR, ATT, IM-QC

 

Машини за заваряване на арматурна индустриална мрежа:  Тези машини са за производството на индустриални мрежи, които имат различни проложения, като контеинери, палети, рафтове, поддръжници трегери, дисплей, предпазни решетки и заграждане. Пълният обхват на машините и аксесоарите се използва за по-ефективно производство на съвкупността от мрежести продукти.

нагоре

3. 3D, 3DT
Три лентова заваряваща машина:  За производството на EVG-3D панели се използват конструкционни модули от подсилена стомана. Напълно завършени инсталации за индустриално производство както и ноу-хау трансфер за приложение на продуктите.
Специална заваряваща линия за производствени тунели и подсилени корпуси.

нагоре

4. G55, G95, SLW/ATT

Заваряващи машини за подсилени мрежи:  Гладки и оребрени арматури от кангал за по-ефективно производство на средно-широки и листове тежка мрежа в големи производствени серии. Заваряващите машини и аксесоари са настроени за специалните изизсквания на клиентите.

нагоре

5. GD6

 

 

 

Заваряващи машини за подсилени мрежи: Заваряващи линии за двойно прехвърлящи мрежи с непаралелен дебит за производството на стандартни мрежи в големи партиди.
Заваряващите машини и аксесоари са настроени за специалните изизсквания на клиентита.

нагоре

6. QC6, QC7, QC76, G7, G8, GE12


 Заваряващи машини за подсилени мрежи: Преизправяне на гладки и оребрени арматури и режене по дължина.  Линиите за заваряване на арматура за производство на инженерни изделия и специални листове, предлагат кратък операционен период за по-ефективно производство и изравнява много малкото на брои листове.  Процес на студено и топло валцуване на арматури и решетки.

нагоре

7. TS, TSD, TSC, GH300, GH400

Автоматична заваряваща машина за подпорни трегери:  За производството на подпорни трегери използвайки преработен бетон и блокове, както и предварително отляти тънко-плочкови елементи. Гъвкави машини за производството на подпорни трегери в малки или средни партиди. Автоматично заваряващи машини за производство на разведки.

нагоре

8. RD65, RD95Заваряване на трегери: За производството на подпорни трегери, които се използват за индустриални инсталации, за работни платформи, закрити здания между две згради, стълбища и други. Инсталации за по-ефективно производство на листове и оразмерени решетки. Решетки с правилна геометрия във всички размери.

нагоре

9. RMV, RMH


Машини за студено валцувана арматура: Различни типове линии на високо-скоростно студено валцуване за всички размери арматура използвани в подсилените мрежи.
Несравнима продукривност и надеждност.
Хоризонтално и вертикално истеглени блокове. Завършва се с аксесоарите, които включват автоматично навиване на арматурната тел.

нагоре

10. POLYBEND

 

 

 

Автоматично огъваща преса за арматура за стоманобетон: За напълно автоматично високо-скоростно производство на бигли, преизправяне и режене по дължина на пръчки от кангал. Минимално кратък операционен период поради монтираният моторизиран компютърен контрол на изправящите ролки. Процес на студено и топло валцуване на материала.

нагоре

11. ADD-A-BEND, DUOBEND

 

 

 

Автоматично огъваща преса за арматура за стоманобетон: За напълно автоматично високо-скоростно производство на дълги пръчки с огънати краища и от готова арматура. Висок производствен капацитет поради  едновременното огъване с огъващите глави. Процес на студено и топло валцуване на материала.

нагоре

12. POLYCUT, RA-XE, RA-XE с DRE 

Машини за автоматично изправяне и рязане на арматура за стоманобетон: За високо-скоростно производство на изправяне и режене на пръчки с висока точност на дължината.
Процес на студено и топло валцуване на материала.

нагоре

13. POLYBAR, MULTYBAR, DBS, SBM и SBCМашини за огъване: Polybar е автоматтично режеща машина екипирана с електрически серводвигател и електрически измервателни системи за осигуряване на макримална скорост на работа и високо огъване. Multybar е стационарна режеща линия екипирана с хидравлични резачки за осигуряване на максимален капацитет на рязане. DBS е екипировка с огъваща двойна глава за огъване на арматурните пръчки. SBM и SBC са огъващи машини.

нагоре

14. RA-XE, MFA, FBE, GTA DGTA

 

Машини за трегери: Мултипозиционни изправящи екипировки с минимално най-ниско време за смяна на диаметъра. Ватианти с огъващи глави (BF4) както и  магазин за спускане на обработената арматура. Роботизирани екипировки за напълно автоматино поставяне на арматурните пръчки в куфража. Напълно автоматизирани заварявъчни линии за производство на подсилени мрежи на листове. Производствени системи за подпиращи трегери. Различни степени на автоматизирана екипировка, високо напълно автоматизирани линии включващи машини за навиване на арматурни пръстени за продължителна пбработка на подпорни трегери.